Welkom bij Heijblok
 
 

Grond-, Weg-, en Waterbouw

Verhuur van:
Rupskranen
Mobiele kranen + DKS
Minikranen
Dumpers
Afzetcontainers
Grondzeven

Verhardingen

Tevens hebben wij oplossingen voor:
Asfaltverhardingen
Betonverhardingen
Halfverhardingen
Slijtlagen
fundaties
Stelconplaten
Asfaltreparaties

Leverancier materialen

Wij leveren:
Mengranulaat
Betongranulaat
Zeezand
Drainagezand
0/4 zand
Teelaarde
Ophoogzand

Tevens verzorgen wij bodemonderzoeken en partij keuringen (AP04)

 

Loonwerk veehouderij & akkerbouw

Wij leveren:
Maiszaad
Graszaad
Melasse
Melkzuur bacterien

image 1